kontakt w sprawie staży zawodowych

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi przez potencjalnych pracodawców do Państwa, prosimy o bezpośredni kontakt Pracodawców z biurem projektu pod numerem telefonu: 511 303 222 lub e-mail: j.pastusiak@eprojekty.info. Udzielimy wszelkich niezbędnych informacji w zakresie staży.

Informujemy również, iż od dnia 30.01.2020 r. rozpoczną się dla kolejnej grupy Uczestników, indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym (4 godziny), podczas których sporządzone zostaną Indywidualne Plany Działania z każdym z Uczestników. Rozpocznie się również Indywidualne Poradnictwo Zawodowe w wymiarze 6 godzina na każdego Uczestnika Projektu. O terminach i godzinach spotkań zostaną Państwo poinformowani telefonicznie.

 

 

Zapraszamy do kontaktu!