Lista osób zakwalifikowanych do przyznania dotacji na założenie działalności gospodarczej

20.08.2018

Szanowni Państwo,
poniżej lista osób zakwalifikowanych do przyznania dotacji na założenie działalności gospodarczej:

Poniżej lista osób które uzyskały niższą punktację. Przysługuje Im prawo do odwołania od decyzji Komisji Oceny Wniosków w terminie 5 dni roboczych. W procedurze odwoławczej zostanie wyłonionych do dofinansowania 6 najwyżej ocenionych ponownie wniosków. Odwołania proszę składać osobiście w Biurze Projektów 64-920 Piła ul. Witaszka 6 lub drogą pocztową do dnia 27.08.2018 r. do godziny 15:00.

Odwołania proszę składać zgodnie z zapisami regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Lista osób uprawnionych do odwołania: