LISTA RANKINGOWA – ZESTAWIENIE WYNIKÓW OCEN WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

LISTA RANKINGOWA – ZESTAWIENIE WYNIKÓW OCEN WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO  W RAMACH PROJEKTU „KLUCZ DO ZATRUDNIENIA” nr RPPM.05.06.00-22-0066/17  W PROCEDURZE ODWOŁAWCZEJ

l.p. Nr ewidencyjny Uczestnika projektu Ocena 1 eksperta Ocena 2 eksperta Ilość przyznanych punktów (średnia dwóch ocen)
1 29/D/05.06/PZ/2018 20 23 21,5
2 32/D/05.06/PZ/2018 28 22 25
3 40/D/05.06/PZ/2018 29 22 25,5
4 05/D/05.06/PZ/2018 31 24 27,5
5 14/D/05.06/PZ/2018 35 28 31,5
6 11/D/05.06/PZ/2018 37 27 32
7 27/D/05.06/PZ/2018 39 25 32
8 25/D/05.06/PZ/2018 42 28 35
9 3/D/05.06/PZ/2018 41 30 35,5
10 28/D/05.06/PZ/2018 41 32 36,5
11 42/D/05.06/PZ/2018 44 31 37,5
12 24/D/05.06/PZ/2018 45 31 38
13 38/D/05.06/PZ/2018 41 38 39,5

 

Beneficjent projektu informuje, że zgodnie z Regulaminem przyznawania przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Klucz do zatrudnienia” pierwsze 4 osoby  z najniższą liczbą przyznanych punktów otrzymują przedłużone wsparcie pomostowe – finansowe.

Od powyższych ocen nie przysługuje prawo do odwołania.

Informujemy, że karty ocen będziemy przesyłać uczestnikom drogą mailową w najbliższych  dniach.