nabór biznesplanów w ramach projektu

Szanowni Państwo,

informujemy, iż od dnia 12.11.2019 r. rozpocznie się nabór biznesplanów w ramach projektu. Nabór potrwa do dnia 25.11.2019 r.
Następnie złożone dokumenty zostaną przekazane do oceny do niezależnej Komisji Oceny Wniosków, która przeprowadzi ocenę biznesplanów w dniach od 26.11.2019 r. do 03.12.2019 r. Po ocenie zostanie ogłoszona wstępna lista rankingowa osób, którym przyznano dotację, natomiast osoby znajdujące się na liście rezerwowej będą miały możliwość odwołania w ciągu 5 dni roboczych.

W załączeniu dokumenty niezbędne do przedłożenia w biurze projektu:
– wniosek o przyznanie dotacji,
– biznesplan,
– wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego,
– formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Wniosek_na_dotację

Biznesplan

Wniosek_o_udzielenie_wsparcia_pomostowego

formularz_minimis

oraz dokumenty do zapoznania:
– regulamin przyznawania środków finansowych,
– wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego,
– karta oceny biznesplanu.

Regulamin_przyznawania_środków_finansowych_na_rozwój_przedsiębiorczości – 07.11.2019

Wzór_umowy_o_udzieleniu_wsparcia_finansowego_zawartej_pomiędzy_uczestnikiem_projektu_a_beneficjentem

Karta_oceny_biznesplanu

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać pocztą, od dnia 12.11.2019 r. w dwóch egzemplarzach, na adres biura projektu:
ul. Dr Franciszka Witaszka 6
64-920 Piła

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 511 303 222.