Nabór do projektu.

W związku z zaakceptowanymi zmianami informujemy, że istnieje możliwość przystąpienia do projektu. Zaproponowano wsparcie dla 8 osób.