Nabór formularzy rekrutacyjnych

Szanowni Państwo,

informujemy, że wciąż prowadzony jest nabór formularzy rekrutacyjnych osób chętnych do udziału w projekcie w ramach dwóch ścieżek:

ścieżka A:

osoby pozostające bez zatrudnienia należące do minimum jednej z grup osób defaworyzowanych na rynku pracy:

  • długotrwale bezrobotnych, (4K)
  • kobiet (25)
  • osób z niepełnosprawnościami, (3M)
  • osób o niskich kwalifikacjach (17K, 5M)
  • osób w wieku 50 lat i więcej (6K, 3M)

ścieżka B:

osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych (będą to wyłącznie osoby, których miesięczne wynagrodzenie nie przekracza wysokości min. wynagrodzenia).

 

Uczestnikom/czkom Projektu oferujemy:

– stypendia szkoleniowe – średnio 678,00 zł za średnio 100 godzin szkolenia

– stypendia stażowe w wysokości 1017,40 zł miesięcznie

– materiały szkoleniowe

– catering na szkoleniach

– zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże zawodowe

– ubezpieczenie NNW na stażu

 

Zapraszamy do kontaktu.

Paulina Miszczak

Koordynator projektu

p.miszczak@eprojekty.info

575-860-005