Nowy druk wniosku refundacyjnego o wypłatę

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od marca 2023 r. obowiązuje nowy druk wniosku refundacyjnego o wypłatę (Załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Aktywny rodzic i szczęśliwe dziecko – subregion ełcki” nr RPWM.10.04.00-28-0014/22). Uczestnicy otrzymali nowe druki dokumentu na wskazane adresy mailowe.