Rekrutacja do Projektu

Szanowni Państwo,
miło nam poinformować, że do Projektu „Postaw na kompetencje!” zostały
zakwalifikowane kolejne osoby. Uczestnikom/czkom Projektu zostały przypisane
numery ewidencyjne, a informacja o nadanym numerze została przekazana do
Uczestników/czek telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej lub
poczty tradycyjnej.

Poniżej lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie.

 

LISTA RANKINGOWA

UCZESTNIKÓW/CZEK ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKT „Postaw na kompetencje!” nr FEWM.06.05-IZ.00-0071/23

 

L.p. Nr ewidencyjny Liczba punktów
1 10/PNK/71/2024 20
2 11/PNK/71/2024 15
3 12/PNK/71/2024 15
4 13/PNK/71/2024 10
5 14/PNK/71/2024 5
6 15/PNK/71/2024 5
7 16/PNK/71/2024 0