Rekrutacja do Projektu

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, że do Projektu „Postaw na kompetencje!” zostały
zakwalifikowane pierwsze osoby. Uczestnikom/czkom Projektu zostały przypisane
numery ewidencyjne, a informacja o nadanym numerze została przekazana do
Uczestników/czek telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej lub
poczty tradycyjnej.
Poniżej lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie.

 

LISTA RANKINGOWA

UCZESTNIKÓW/CZEK ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKT „Postaw na kompetencje!” nr FEWM.06.05-IZ.00-0071/23

 

Lp. Nr ewidencyjny Liczba punktów
1 01/PNK/71/2024 15
2 02/PNK/71/2024 10
3 03/PNK/71/2024 10
4 04/PNK/71/2024 10
5 05/PNK/71/2024 10
6 06/PNK/71/2024 10
7 07/PNK/71/2024 10
8 08/PNK/71/2024 10
9 09/PNK/71/2024 5