Rekrutacja do projektu pn. „Kontrakt na przyszłość’’ nr RPDS.09.01.01-02-0125/20

Szanowni Państwo !!!

Z radością informujemy, iż rozpoczęła się rekrutacja do projektu pn. „Kontrakt na przyszłość’’ nr RPDS.09.01.01-02-0125/20.

Wszystkie osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych do Biura projektu, które mieści się w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 15.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej projektu oraz w Biurze projektu.

Zapraszamy również do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.  „Kontrakt na przyszłość’’ nr RPDS.09.01.01-02-0125/20.