Rekrutacja do projektu pn. „W młodości siła!” nr POWR.01.02.01-30-0017/21.

Szanowni Państwo !!!

informujemy, iż nadal trwa rekrutacja do projektu pn. „W młodości siła!” nr POWR.01.02.01-30-0017/21.

Wszystkie osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych do Biura projektu, które mieści się w Pile przy ul. Okrzei 18.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej projektu oraz w Biurze projektu.

Zapraszamy również do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.  „W młodości siła!” POWR.01.02.01-30-0017/21.