Rekrutacja do projektu „Razem do celu”

Szanowni Państwo !!!

Z radością informujemy, iż rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Razem do celu” nr RPPK.07.01.00-18-0062/20.

Rekrutacja prowadzona jest w sposób otwarty. Wszystkie osoby chętne do udziału
w projekcie zapraszamy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych do Biura projektu, które mieści się w Jaśle przy ul. Karola Szajnochy 8A.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej projektu oraz w Biurze projektu.

Zapraszamy również do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  „Razem do celu” nr RPPK.07.01.00-18-0062/20.