Rozeznanie rynku na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych

14.09.2018 r.

Paweł Rozmarynowski ARTCOM zaprasza do złożenia oferty na organizację
i przeprowadzenie szkolenia dla Uczestników Projektu „Czas na zmiany!!!” nr RPWP.07.01.02-30-0041/17.

zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia zawodowego