Rozeznanie rynku na przeprowadzenie grupowego poradnictwa społeczno zawodowego w ramach projektu „Czas dobrych zmian”