Rozeznanie rynku na przeprowadzenie Identyfikacji potrzeb uczestników wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji