Rozeznanie rynku na przeprowadzenie Identyfikacji potrzeb uczestników wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji

Szanowni Państwo,

zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie Identyfikacji potrzeb uczestników wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji w związku z realizacją Projektu Wbrew wykluczeniu!”

Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie rozeznania rynku