Rozeznanie rynku na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy

30.11.2020 r.

Ewa Ślaga Smart Busieness realizująca w partnerstwie z Paweł Rozmarynowski ARTCOM projekt „Postaw na zmianę!”        nr RPMP.09.01.02-12-0542/19 zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy.

Rozeznanie rynku – przeprowadzenie pośrednictwa pracy