Rozeznanie rynku

20.05.2019 r.

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie specjalistycznego wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego

w formie mentoringu.

 

Rozeznanie rynku – Klucz – pomostówka doradcza