spotkania w ramach wsparcia pomostowego w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym.

Szanowni Państwo,

informujemy, że od 1 września rozpoczynają się spotkania w ramach wsparcia pomostowego w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym. Wsparcie realizowane jest dla Uczestników ścieżki A projektu wg. poniższego harmonogramu spotkań.

Harmonogram spotkań – wsparcie pomostowe w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym