Spotkania z doradcą prawnym i psychologiem

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż od dnia 13.08.2019 r. rozpoczynają się spotkania z doradcą prawnym i psychologiem dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do I edycji Projektu „Druga szansa” NR: RPWM.11.01.01-28-0130/18.

Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań.

Szczegółowe harmonogramy znajdują się w zakładce „harmonogramy”.