Spotkania z doradcą prawnym

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż od dnia 15.06.2020 r. rozpoczynają się spotkania z doradcą prawnym i psychologiem dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Nowa szansa na aktywność 2” NR: RPWM.11.01.02-28-0031/19.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań.

harmonogram prawnik I grupa

harmonogram prawnik II grupa