SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM.

Szanowni Państwo

Informujemy, iż  dnia 11.02.2020 r. rozpoczyna się  spotkanie z  Doradcą Zawodowym dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Zmotywowani do działania! Edycja 2” NR: RPWM.11.01.01-28-0094/19. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań.

Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „harmonogramy”