Spotkania z UP w celu identyfikacji potrzeb oraz przygotowania IŚR

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 03.09.2022 r. rozpoczynają się indywidualne spotkania z psychologiem w celu opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji.

O terminach i miejscu spotkań Uczestnicy/czki zakwalifikowani do projektu zostali poinformowani telefonicznie.

 

Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „Harmonogramy”.