Spotkania z UP w celu zrealizowania Szkolenia Zawodowego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 19.01.2023 r. rozpoczyna się szkolenie zawodowe pod nazwą „Pracownik administracyjno-biurowy z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP”.

O terminach i miejscu spotkań Uczestnicy/czki zakwalifikowani do projektu zostali poinformowani telefonicznie.

Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „Harmonogramy”.