Staże zawodowe

Szanowni Państwo,

Osoby które biorą udział w zajęciach w ramach I edycji projektu, kierowane są na staże zawodowe, zgodnie z zapisami Indywidualnego Planu Działania. Nabyte kwalifikacje Uczestnicy wykorzystają w praktyce – wsparcie służące zdobyciu doświadczenia zawodowego w formie 4-miesięcznego stażu powiązanego z odbytymi szkoleniami. Projekt zakłada realizację staży zg. z Zał.9 do Regulaminu, zaleceniem Rady UE z dn.10.03.2014 i Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży oraz pod nadzorem opiekuna z ramienia pracodawcy. Standard staży zapewnią umowy i indywidualne programy stażowe uwzględniające potrzeby i potencjał Uczestnika Projektu.