Szkolenia zawodowe

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż dnia 08.07.2020 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe pn. „Pracownik biurowy z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP wraz z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego – 110 godzin”. Wszyscy Uczestnicy/czki projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminie szkolenia.

harmonogram pracownik biurowy + TIK 110 h