SZKOLENIE ZAWODOWE

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż od dnia 16.12.2019 r. rozpoczynają się szkolenia zawodowe pn. „Pracownik biurowy z elementami rachunkowości i kursem komputerowym” dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Druga szansa” NR: RPWM.11.01.01-28-0130/18.

Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach szkoleń.