szkolenie zawodowe pn. „Barman – kelner wraz z przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego”

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż od dnia 15.10.2019 r. rozpoczynają się szkolenia zawodowe pn. „Barman – kelner wraz z przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego” dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Zmotywowani do działania!” NR: RPWM.11.01.01-28-0103/18.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach szkoleń.

Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „harmonogramy”.