Szkolenie zawodowe pn. „Pracownik biurowy z elementami rachunkowości i kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż od dnia 03.01.2020 r. rozpoczyna się szkolenie zawodowe pn. „Pracownik biurowy z elementami rachunkowości i kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP wraz z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego” dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Zmotywowani do działania!” NR: RPWM.11.01.01-28-0103/18.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach szkoleń.

Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „harmonogramy”.