Szkolenie zawodowe pn. „Pracownik prac prostych z elementami magazynu” oraz „Pracownik administracyjno-biurowy z elementami obsługi klienta”

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że z dniem 02.01.2023 r. rozpoczyna się szkolenie zawodowe pn.
„Pracownik prac prostych z elementami magazynu” oraz „Pracownik administracyjno-
biurowy z elementami obsługi klienta”.
O terminach i miejscu spotkań Uczestnicy/czki zostali poinformowani telefonicznie.
Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „Harmonogramy”.