szkolenie zawodowe pn. „Sprzedawca – kasjer wraz z przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego”

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż od dnia 02.12.2019 r. rozpoczyna się szkolenia zawodowe pn. „Sprzedawca – kasjer wraz z przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego” dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Zmotywowani do działania!” NR: RPWM.11.01.01-28-0103/18.  Wszyscy Uczestnicy/czki projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminie szkolenia.

Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „harmonogramy”.