Szkolenie zawodowe „Sprzedawca z obsługą klienta oraz z obsługą kasy fiskalnej i przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego”

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż od dnia 03.08.2020 r. rozpoczynają się szkolenia zawodowe dla Uczestników/czek Projektu pn. „Zmotywowani do działania!Edycja 2” NR: RPWM.11.01.01-28-0094/19.

Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań.

HARMONOGRAM SZKOLENIE