Trampolina sukcesu – spotkania z prawnikiem

Szanowni Państwo,
od dnia 30 stycznia 2018r. rozpoczynają się indywidualne  w ramach poradnictwa prawno-obywatelskiego. Spotkania przebiegać będą zgodnie z harmonogramem, który Państwo otrzymaliście.Miejsce spotkań:Aleja Jana Pawła II 3 lok.4 Radomsko.
Zespół Projektowy