UWAGA! ANEKS do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Razem do celu ” nr RPPK.07.01.00-18-0062/20

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 01.03.2022 r. zaktualizowano zapisy w Regulaminie rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie „Razem do celu ” nr RPPK.07.01.00-18-0062/20 dotyczące zwrotów kosztów dojazdu.

Ponadto, z tymże dniem, aktualizacji uległy dokumenty dotyczące zwrotów kosztów dojazdu – Załącznik 7 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Razem do celu ” nr RPPK.07.01.00-18-0062/20.

Prosimy Państwa o stosowanie nowych, obowiązujących od dnia 01.03.2022 r. druków zgodnie z Załącznikem 7 – AKTUALIZACJA do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie „Razem do celu ” nr RPPK.07.01.00-18-0062/20 znajdujące się w zakładce „Ważne dokumenty”.