Ważne dokumenty

Szanowni Państwo,

Informujemy iż IZ WPRO 2014+ zaakceptowała regulamin rekrutacji oraz formularze zgłoszeniowe do projektu, które Paweł Rozmarynowski ARTCOM zamieścił w zakładce „ważne dokumenty”.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.