Własna inicjatywa własna firma, wsparcie pomostowe.

Szanowni Państwo,
informujemy, że proponowane zmiany dotyczące zarówno wysokości jak i okresu wypłat wsparcia pomostowego, zostały zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+. W związku z powyższym wsparcie pomostowe będzie wypłacane przez okres 12 m-cy dla każdego Uczestnika Projektu ” Własna Inicjatywa, własna firma!” w wysokości nie wyższej niż 1275,00 PLN.
Z poważaniem
Biuro Projektu