Wnioski o udzielenie pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia

W związku z realizacją kolejnej formy wsparcia w ramach Projektu „Zaplanuj swoją karierę” nr POWR.01.02.01-30-0011/18 Beneficjent zaprasza Pracodawców do składania Wniosków o udzielenie pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem realizacji subsydiowanego zatrudnienia w Projekcie „Zaplanuj swoją karierę” nr POWR.01.02.01-30-0011/18 zamieszczonym poniżej.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego tel. 797 452 999 lub osobiście do Biura Projektu mieszczącego się w Pile przy ul. dr Franciszka Witaszka 6 (budynek Onyx, I piętro).

Regulamin realizacji subsydiowanego zatrudnienia