Wstępna lista rankingowa osób przyjętych do projektu w ramach ścieżki A.

Szanowni Państwo,
w załączeniu wstępna lista rankingowa osób przyjętych do projektu w ramach ścieżki A.
Zgodnie z regulaminem REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Szybka reakcja!” Nr RPWP.06.05.00-30-0049/18, § 3 „Procedura odwoławcza na etapie rekrutacji dla kandydatów do otrzymania wsparcia finansowego -Ścieżka A (dotacyjna)”, przysługuje Państwu możliwość odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania informacji drogą mailową.