WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA – ZESTAWIENIE WYNIKÓW OCEN WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „KLUCZ DO ZATRUDNIENIA”

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA – ZESTAWIENIE WYNIKÓW OCEN WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO  W RAMACH PROJEKTU „KLUCZ DO ZATRUDNIENIA” nr RPPM.05.06.00-22-0066/17

 

l.p. Nr ewidencyjny Uczestnika projektu Ocena 1 eksperta Ocena 2 eksperta Ilość przyznanych punktów (średnia dwóch ocen)
1. 36/D/05.06/PZ/2018 20 28 24
2. 35/D/05.06/PZ/2018 20 30 25
3. 8/D/05.06/PZ/2018 27 24 25,5
4. 43/D/05.06/PZ/2018 20 33 26,5
5. 34/D/05.06/PZ/2018 26 31 28,5
6. 48/D/05.06/PZ/2018 24 34 29
7. 13/D/05.06/PZ/2018 25 34 29,5
8. 49/D/05.06/PZ/2018 37 28 32,5
9. 50/D/05.06/PZ/2018 40 28 34
10. 6/D/05.06/PZ/2018 38 32 35
11. 30/D/05.06/PZ/2018 38 32 35
12. 46/D/05.06/PZ/2018 35 35 35
13. 12/D/05.06/PZ/2018 40 33 36,5
14. 37/D/05.06/PZ/2028 35 39 37
15. 3/D/05.06/PZ/2018 40 35 37,5
16. 32/D/05.06/PZ/2018 40 35 37,5
17. 45/D/05.06/PZ/2018 39 36 37,5
18. 05/D/05.06/PZ/2018 40 37 38,5
19. 29/D/05.06/PZ/2018 39 38 38,5
20. 11/D/05.06/PZ/2018 41 37 39
21. 27/D/05.06/PZ/2018 44 35 39,5
22. 14/D/05.06/PZ/2018 41 38 39,5
23. 24/D/05.06/PZ/2018 35 46 40,5
24. 25/D/05.06/PZ/2018 42 40 41
25. 40/D/05.06/PZ/2018 45 41 43
26. 7/D/05.06/PZ/2018 45 42 43,5
27. 42/D/05.06/PZ/2018 44 43 43,5
28. 38/D/05.06/PZ/2018 43 46 44,5
29. 28/D/05.06/PZ/2018 43 46 44,5

 

Beneficjent projektu informuje, że zgodnie z Regulaminem przyznawania przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Klucz do zatrudnienia” pierwsze 14 osób z najniższą liczbą przyznanych punktów otrzymuje przedłużone wsparcie pomostowe.

Osobom nie będącym w pierwszej czternastce, przysługuje prawo do odwołania w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej informacji o ocenie.

W ramach procedury odwoławczej kolejne 4 osoby z najniższą liczbą punktów otrzymają wsparcie w postaci przedłużonego wsparcia pomostowego.

W odwołaniu  należy ustosunkować się do każdego zakwestionowanego przez eksperta punktu oceny i uargumentować swoje stanowisko.

Powtórna ocena wniosku jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje prawo do odwołania.

Informujemy, że karty ocen będziemy przesyłać uczestnikom drogą mailową w najbliższych  dniach.