wyniki ocen Komisji Oceny Wniosków.

Szanowni Państwo,
zakończyła się ocena merytoryczna złożonych w ramach projektu biznesplanów.

Poniżej znajdują się wyniki ocen Komisji Oceny Wniosków. Oceny wraz z informacją zostaną przekazane Państwu drogą mailową w ciągu 5 dni. Od daty otrzymania informacji mają Państwo możliwość odwołania od oceny w ciągu 5 dni roboczych.

Wstępna lista rankingowa 6.5