Zakończenie szkoleń grupowych projektu ” Własna inicjatywa, własna firma!”.

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 05 lipca 2018 r. zakończyliśmy szkolenia grupowe w ramach realizacji projektu ” Własna inicjatywa, własna firma!”.

Jednocześnie ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego uczestników projektu. Odpowiednie dokumenty tj:

Biznes plan
Wniosek o wsparcie pomostowe
Oświadczenie de minimis
Formularz de minimis

proszę składać w Biurze Projektu tj. ul. Witaszka 6, 64-920 Piła w dwóch egzemplarzach w dniach od 09 lipca 2018 do 20 lipca 2018 r.

Wszystkie niezbędne formularze dostępne są na stronie internetowej projektu i w Biurze Projektu.

Serdecznie zapraszamy.