Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie rozeznania rynku na indywidualne pośrednictwo pracy.