ZAPYTANIE OFERTOWE prowadzone w trybie rozeznania rynku na przeprowadzenie diagnozy potrzeb i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji dla 60 Uczestników/czek Projektu

02.07.2019 r.

Szanowni Państwo,

Podmiot Paweł Rozmarynowski ARTCOM

realizujący Projekt „Druga szansa” w partnerstwie z Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska

zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie diagnozy potrzeb i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji

dla 60 Uczestników/czek Projektu.

rozeznanie doradztwo zawodowe