ZAPYTANIE OFERTOWE prowadzone w trybie rozeznania rynku na przeprowadzenie Grupowych Treningów Kompetencji Społecznych.

7.06.2021 r.

FUNDACJA NIEZALEŻNI będąca Partnerem Projektu pt: „Czas na Twoją zmianę!” nr RPMA.09.01.00-14-d423/19 realizowanego przez ARTCOM Paweł Rozmarynowski zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie Grupowych Treningów Kompetencji Społecznych.

Rozeznanie rynku – przeprowadzenie treningów kom. społ