ZAPYTANIE OFERTOWE prowadzone w trybie rozeznania rynku na przeprowadzenie Indywidualnego Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego.

19.04.2021 r.

FUNDACJA NIEZALEŻNI będąca Partnerem Projektu pt: „Czas na Twoją zmianę!” nr RPMA.09.01.00-14-d423/19 realizowanego przez ARTCOM Paweł Rozmarynowski zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie Indywidualnego Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego.

Rozeznanie rynku – ind. poradnictwo prawne i obywatelskie