ZAPYTANIE OFERTOWE prowadzone w trybie rozeznania rynku na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa prawno-obywatelskiego

22.04.2019 r.

Podmiot  Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska będący partnerem realizowanego przez Paweł Rozmarynowski ARTCOM projektu  „Z aktywizacją na TY!” zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie:

indywidualnego poradnictwa prawno-obywatelskiego

rozeznanie rynku indywidualne poradnictwo prawno-obywatelskie