Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie rozeznania rynku na przeprowadzenie indywidualnych spotkań z poradnictwa psychologicznego

01.06.2020 r.

Paweł Rozmarynowski ARTCOM realizujący Projekt „Inwestycja w lepszą przyszłość” nr RPMP.09.01.02-12-0541/19

zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie indywidualnych spotkań z poradnictwa psychologicznego.

Rozeznanie rynku – przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego