ZAPYTANIE OFERTOWE prowadzone w trybie rozeznania rynku na zakup karnetów wejściowych na basen

03.12.2019 r.

Podmiot Paweł Rozmarynowski ARTCOM realizujący projekt  „Z aktywizacją na TY!” nr: RPLU.11.01.00-06-0188/17 zaprasza do złożenia oferty na zakup karnetów wejściowych na basen.

 Rozeznanie rynku karnety na basen