ZAPYTANIE OFERTOWE prowadzone w trybie rozeznania rynku na zakup karnetów wejściowych na siłownię

03.12.2019 r.

Podmiot  Paweł Rozmarynowski ARTCOM realizujący projekt  „Z aktywizacją na TY!” nr: RPLU.11.01.00-06-0188/17

zaprasza do złożenia oferty na zakup karnetów wejściowych na siłownię

 

Rozeznanie rynku karnety na siłownię