Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie rozeznania rynku

17.08.2020 r.

Paweł Rozmarynowski ARTCOM realizujący Projekt „Postaw na zmianę!” nr RPMP.09.01.02-12-0542/19

zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie indywidualnych spotkań z poradnictwa psychologicznego.

Rozeznanie rynku – przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego